ड्रिल उपकरणहरू

 • HSS Drill

  HSS ड्रिल

  Construction निर्माण निर्माण सामान्य उद्देश्य
  Style ड्रिल स्टाइलजबर ड्रिल
  ● बाँसुरी टाइपस्पिरल
  Cut कटराइटको हात
  Sp SpiralRight को हात
  ● मटेरियलएचएसएस
  ● पोइन्ट Angle118 °
  ● पोइन्ट स्टाइलरेडियल
  Face सतह कन्डिसनस्टेम ऑक्साइड

 • Alloy Drill

  मिश्र धातु ड्रिल

  Construction निर्माण निर्माण सामान्य उद्देश्य
  Style ड्रिल स्टाइलजबर ड्रिल
  ● बाँसुरी टाइपस्पिरल
  Cut कटराइटको हात
  Sp SpiralRight को हात
  ● मटेरियलएचएसएस
  ● पोइन्ट Angle118 °
  ● पोइन्ट स्टाइलरेडियल
  Face सतह कन्डिसनस्टेम ऑक्साइड